OPŁATY ZA ŚMIECI

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Lanckorona albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lanckorona nr konta:

Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska

08 8119 0001 0000 0547 2000 0010

z dopiskiem opłata za odpady komunalne.

Opłatę można uiścić od 1 lipca 2013r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania do 14 dnia każdego miesiąca.

 
| Exchange Hosting